Ceramic Fireplaces

GREEN RAKU   WHITE RAKU
Earthfire Green         
W x H x D = 500 x520 x 680 W x H x D = 500 x 520 x 680
Capacity = 5kW Capacity = 5kW
Outlet ø mm
= 125 Outlet ø mm = 125
Weight = 80 kg Weight = 80kg
Fuel = Woodburning Fuel Woodburning

POT DIMENSIONS   BLUE RAKU
        
W x H x D = 500 x 520 x 680 W x H x D = 401 x 573 x 380
Capacity = 5kW Capacity = 5kW
Outlet ø mm
= 125 Outlet ø mm = 125
Weight = 80kg Weight = 80kg
Fuel = WOODBURNING Fuel = WOODBURNING

BLACK RAKU   WHITE RAKU
Earthfire Pewter          Earthfire White
W x H x D = 500 x 680 x 520 W x H x D =500 x 680 x 520
Capacity = 5kW Capacity = 5kW
Outlet ø mm
= 125 Outlet ø mm = 125
Weight = 55kg Weight = 55kg
Fuel = Woodburning Fuel = Woodburning

AFRICAN EARTH   KLEINBOET
Earthfire African Earth          kleinboet
W x H x D = 500 x 680 x 520 W x H x D = 490 x 610 x 450
Capacity = 5kW Capacity = 5kW
Outlet ø mm
= 125 Outlet ø mm = 125
Weight = 55kg Weight = 42kg
Fuel = Woodburning Fuel =Woodburning

Almond  
FOTOS 155         
W x H x D = 500 x 680 x 520
Capacity = 5kW
Outlet ø mm
= 125
Weight =55kg
Fuel Wood